Arbeidsrett

Arbeidsrett er et svært viktig rettsområde som de fleste av oss får befatning med – som arbeidsgiver eller som arbeidstaker.

God kontroll og oversikt over hvilke regler som gjelder på arbeidslivsområdet er viktig, spesielt når det oppstår problemer og når det er behov for endringer på arbeidsplassen.

Arbeidslivet er blitt et komplekst samfunnsområde preget av mange regler og mange endringer. En god håndtering av spørsmål som oppstår innenfor arbeidslivet krever erfaring og innsikt i både regelverk, menneskers opptreden og arbeidsrettslige prosesser.

Vi har omfattende erfaring med bistand for virksomheter, organisasjoner og enkeltpersoner og kan bistå med tydelige og gode råd innenfor følgende felt:

Her kan du lese om sentrale temaer innen arbeidsrett: