Forretningsjus

Vi bistår bedrifter og organisasjoner med alle forhold som gjelder operativ virksomhet, slik som kontrakter, personalspørsmål, markedsregler m.v.

En rådgiver som bidrar til gode løsninger   

Vi har fokus på å være en rådgiver som det er enkelt å få råd fra. Vi setter vår ære i å kjenne våre klienter slik at vi raskt forstår hva våre klienter trenger bistand til.

Vårt mål er å bidra til gode løsninger. Løsninger som sørger for at virksomheten kan fortsette sine leveranser og gi sine kunder oppfølging på en god måte.

Gode kontrakter – avgjørende for gode resultater

Næringsvirksomhet og organisasjonsliv er avhengig av å ha gode kontrakter. For å få levert produkter og tjenester og for å sørge for at organisasjonen fungerer som den skal – er gode kontrakter sentralt.

Vi bistår derfor våre klienter med å få på plass gode kontrakter, slik at våre klienter kan ha fokus på den operative virksomheten.

Juridiske spørsmål oppstår ofte i forbindelse med kontrakter med ulike samarbeidspartnere. Fra inngåelse av avtaler om leveranser eller avtaler om anskaffelser, til gjennomføring av avtalen er på plass, er det et gode å ha en rådgiver som kan gi effektive og gode svar på de spørsmål som kan oppstå. Det er en fordel å tidlig få avklart slike spørsmål som oppstår, slik at det ikke behøver å bli større problemer som krever mye tid og ressurser.

Tvister – tidlig kontakt med advokat er nøkkelen til gode løsninger

Det er ikke til å unngå at virksomheter og organisasjoner møter problemer som ikke lar seg løse uten at det oppstår tvist. Når to parter har et helt ulikt syn på hva som gjelder i en situasjon, eller hvordan et problem skal løses, trenger man en rådgiver som har erfaring og kompetanse i å løse tvister.

Advokatfirmaet Ulset har årelang erfaring i å føre tvister for domstolene og i å få til effektive løsninger for å unngå kostbare, usikre og langvarige rettsprosesser.

Erfaringsmessig er det klokt å kontakte advokat så snart det oppstår en situasjon som kan lede til en vanskelig tvist. Gode veivalg tidlig i en uklar situasjon bidrar til at man kan helt unngår konflikt, eller at man kan finne en hensiktsmessig løsning på konflikten før den blir for stor.

Det er god økonomi i å kontakte en kyndig rådgiver på et tidlig stadium.

Kontakt oss dersom du har behov for gode råd – vi tar gjerne en samtale med deg.