Familierett og arv

Vi har høy kompetanse og stor erfaring i alle spørsmål knyttet til skilsmisser, samlivsbrudd, arv og barn.

Familierett er et meget omfattende og meget komplekst rettsområde.

Samtidig gjelder familierett verdier av stor økonomisk betydning og av stor personlig betydning for den enkelte.

For enkeltpersoner og familier er det store verdier det handler om når det kommer til ekteskap, barn og alt det som hører til familiære relasjoner. Enkelthandlinger kan ha store juridiske konsekvenser. Det er derfor viktig å ha orden og oversikt over betydningen av de handlinger og disposisjoner vi foretar oss i privatlivet. Uten slik orden og oversikt risikerer man både å bli veldig overrasket og å komme dårlig ut.

Dyktige og innsiktsfulle advokater som sørger for at du har det du trenger for å sikre deg og dine, er således av stor betydning. Det er derfor viktig at den advokaten du velger virkelig kan familierett.

Vi er dyktige advokater med høy ekspertise innen familierett, og kan bistå deg med følgende: