Prosedyre

Vi har stor erfaring med prosesser for domstolene og med å finne løsninger i tvistesaker.

Noen ganger må en sak bringes inn for domstolene fordi situasjonen mellom to eller flere parter har låst seg.

Der to parter ser helt ulikt på situasjonen, der noen ikke samarbeider som forutsatt, der en kontrakt utvikler seg helt annerledes enn noen hadde tenkt – oppstår det ofte en uenighet partene ikke klarer å løse uten bistand fra rettsvesenet.

Vi har omfattende erfaring i å føre saker for domstolene – med gode resultater.

For å lykkes med gode prosesser for domstolene må man ha erfaring i hvordan domstolene fungerer, og hvilke argumenter som kan overbevise dommerne. I tillegg kreves en god forståelse for problemstillingen i saken og de rettsregler som gjelder.

Like viktig for våre klienter, er det at vi gir tydelig informasjon om hva en rettsprosess betyr for klienten i den konkrete saken.

Vi gjennomfører alltid en grundig analyse av muligheten for å vinne frem i saken, og risikoen for det motsatte, når vi blir bedt om å bistå med en tvistesak. Våre klienter vil alltid få tydelige råd om hvordan saken står og risikoen involvert. Vi foretar også en vurdering av alternativer til å løse saken gjennom rettsprosesser, slik at våre klienter blir informert om hvilket handlingsalternativer som foreligger.

Prosesser for domstolene er krevende for de virksomheter og enkeltpersoner som er involvert. Rettsprosesser krever tid og krefter og ikke ubetydelige økonomiske ressurser. Det kan ofte tilsi at saken løses raskere og enklere gjennom megling som resulterer i forlik. Kompromisser vil av og til kunne gi den avklaringen man trenger.

Kontakt oss dersom du har behov for bistand – vi tar gjerne en samtale med deg.