1. Hjem
  2. Familierett og arv
  3. Separasjon og skilsmisse

Avtaler om skilsmisseoppgjøret

Mange har spørsmål om hvordan man lager en skifteavtale – altså en avtale om skilsmisseoppgjøret.

Ektefeller har avtalefrihet, og er ikke bundet av reglene i ekteskapsloven. Denne avtalefriheten gjelder når samlivsbruddet er et faktum.

Dersom ektefellene, etter at de har innhentet separasjonsbevilling blir enige om det, kan de lage en avtale ut fra egne synspunkter om hva som er den beste løsningen for det økonomiske oppgjøret seg imellom. Det er viktig at en slik avtale er skriftlig.

Det er videre viktig at det i den skriftlige avtalen står at skilsmisseoppgjøret er endelig og faktisk gjennomført. Dette fordi det kan oppstå uenighet i etterkant om hvorvidt skilsmisseoppgjøret faktisk er ferdig. Det kan også være hensiktsmessig å få vitner til å bekrefte avtalen. En meget praktisk fremgangsmåte og som gjør at det ikke er nødvendig med vitner, er å sende avtalen på mail til hverandre og bekrefte til hverandre at man er enige om avtalen.

Når en slik avtaler inngått er den bindende. Det betyr at man ikke kan ombestemme seg, og at hver av partene kan gå til domstolene for å få avtalen gjennomført, dersom den andre ikke samarbeider som forutsatt.