Separasjon og skilsmisse

Ved en skilsmisse vil ikke bare samlivet mellom to personer avsluttes, men også det økonomiske fellesskapet som består i et ekteskap.
  1. Hjem
  2. Familierett og arv

Det gjelder enkelte særregler for økonomi under ekteskapet, men det er når ekteskapet avsluttes at det gjelder helt spesielle regler for ektefeller. Dette er regler som er helt spesifikt knyttet til separasjons- og skilsmisse-situasjonen, og som er svært annerledes på mange punkter enn det som gjelder ellers i det økonomiske liv.

Mange blir svært overrasket over at for eksempel hvem av ektefellene som eier en eiendel ikke nødvendigvis har så stor betydning når verdiene skal deles.

Reglene er tekniske og til dels vanskelige, derfor har det som regel lite for seg å spørre venner og bekjente om hvilke regler som gjelder.

Det kan lønne seg å få bistand fra advokat ved det økonomiske oppgjøret etter skilsmisse, slik at man får oversikt over reglene som gjelder og kan få til gode og rettferdige løsninger. Vi tar gjerne en samtale med deg om dette.

Det er mange regler som gjelder for skilsmisser, og her kan du lese om følgende: