1. Hjem
  2. Familierett og arv
  3. Separasjon og skilsmisse

Hva skjer med gjeld ved separasjon og skilsmisse?

Hvordan fordeles gjeld ved skilsmisse?

Ved gjennomføring av skifteoppgjøret vil den gjeld ektefellene hadde på det tidspunktet som markerer bruddet komme med i regnstykket som leder frem til de verdier som skal likedeles. Se om dette under likedeling.

Gjelden innfris på skiftet enten ved at eiendelene som ektefellene eier blir solgt og dekker gjelden, eller ved at en av ektefellene overtar gjelden eventuelt ved en refinansiering.  

Der en gjeldspost tilhører en av ektefellene er det ikke noe som behøves å gjøres, fordi skiftet ikke har betydning for låneavtalen og gjelden vil løpe videre i samsvar med låneavtalen hvis ingenting gjøres. Der gjelden er knyttet til en låneavtale hvor begge ektefeller har signert som betalere, må gjelden innfris endelig før skiftet er ferdig. Dersom en av ektefellene vil videreføre lånet alene, må gjelden eventuelt refinansieres slik at den andre ektefelle slettes som skyldner.

Løpende gjeld

Gjeld løper som før selv om det skjer et samlivsbrudd, inntil gjelden eventuelt blir innfridd eller refinansiert i forbindelse med at skiftet blir gjort ferdig og skifteavtalen kommer på plass. I perioden inntil en avklaring mellom ektefellene foreligger av skiftet, må gjelden betjenes. I denne mellomperioden fra samlivsbruddet til en endelig avklaring i form av en skifteavtale foreligger, vil den av ektefellene som har inngått låneavtalen være ansvarlig for å betjene gjelden. Hvis begge ektefeller har signert på låneavtalen, typisk et gjeldsbrev, er begge ektefeller ansvarlige.

Når det gjelder boligen er det nødvendig å betjene lånet uansett hvem som har signert låneavtalen, dersom man vil unngå at banken begjærer boligen tvangssolgt. Et samlivsbrudd er krevende økonomisk og det er ofte en fordel å bli enig med banken om å kun betjene rentene inntil skifteavtalen er på plass.

Skal studielån deles ved separasjon og skilsmisse?

I de tilfeller hvor ektefellene bare har eiendeler som er med på listen over det som skal deles, og heller ikke har eiendeler som inngår i skjevdeling, kan ektefellene trekke fra all gjelden sin. Det spiller da ingen rolle hva slags gjeld det er snakk om, for eksempel billån, forbrukslån eller studielån.

Hvis ektefellene derimot har eiendeler som skal holdes utenfor likedelingen, som særeie eller skjevdeling, gjelder andre regler og gjeld skal som hovedregel først dekkes innenfor rammen av verdiene av nevnte type eiendeler.