1. Hjem
  2. Familierett og arv
  3. Separasjon og skilsmisse

Hvem har rett på boligen ved skilsmisse?

Den ektefelle som eier en eiendel fullt ut vil i et skifteoppgjør, kunne kreve å overta denne eiendelen – det er også hovedregelen for boligen. Ved sameie er det annerledes. Dersom en ektefelle eier mer enn 75 % i en eiendel som er i sameie, vil denne også kunne kreve å overta eiendelen.

I andre sameiekonstellasjoner må ektefellene bli enige om hvem som skal overta, hvis ikke må eiendelen selges. Det gjelder enkelte unntak fra dette der en av ektefellene har en særlig grunn til å overta boligen – som for eksempel en spesiell tilknytning til denne – vil dette kunne bety at denne ville kunne kreve å bli eier av boligen ved å betale den andre ektefellen ut. I slike sameietilfeller er det også en særregel som medfører at den ektefellen som blir boende med barna ofte vil kunne ha rett til å overta boligen og kjøpe ut den andre ektefellen.

Der boligen skal selges, fordi ingen av ektefellene eier nok til å overta den, eller noen av særreglene kommer inn, gjelder regler om forkjøpsrett ved salget på det åpen markedet. Begge ektefeller har rett til å gjøre gjeldende forkjøpsrett dersom boligen legges ut for salg.

Hovedregelen er at den som betaler for en ting, blir eier av denne. Hvis flere betaler for en ting sammen, blir disse sameiere i denne med slik andel som tilsvarer det som er betalt i forhold til kjøpesummen. I ekteskap er det viktige unntak fra dette, som gjelder for bolig, innbo og fritidseiendom. I ekteskap vil hjemmearbeidendes innsats der det er små barn telle som betaling for disse verdiene, på linje med løpende nedbetaling av lån med lønnsmidler fra den ektefelle som er yrkesaktiv. En annen spesialregel om hva som er betaling av bolig, er at betaling av løpende husholdningsutgifter som matinnkjøp og lignende er likestilt med nedbetaling av lån. Dersom ektefellene fordeler økonomien slik at en betaler ned lån med sin lønn, og den andre betaler andre løpende kostnader for familien, vil ektefellene opparbeide samme eierandel i boligen i den eierandel som er knyttet til nedbetaling av lånet.

Kan min ektefelle kreve å bli boende i boligen?

Dersom man eier boligen sammen, kan begge kreve å bli boende inntil skilsmisseoppgjøret avsluttes. Motsatt kan ingen av ektefellene kreve at den andre flytter ut. Det praktiske er likevel at man blir enige om hvem som blir boende og hvem som flytter ut. Det er viktig at man kommer til en løsning på dette. Dette fordi man må ha bodd fra hverandre i separasjonstiden, før man kan søke om skilsmisse. Hvis dere har bodd sammen i deler av separasjonsperioden, vil det derfor gjelde en ny frist fra man flytter fra hverandre igjen.