1. Hjem
  2. Familierett og arv
  3. Separasjon og skilsmisse

Hvordan få separasjons- og skilsmissepapirer

Hvordan dokumenterer man at samlivsbruddet faktisk har funnet sted?

Separasjonsbevilling

Når samlivsbruddet er et faktum – som hovedregel ved at en flytter ut fra den felles boligen – er det praktisk å snarlig innhente en separasjonsbevilling. Separasjonsbevillingen er en formalisering av samlivsbruddet, og skaper sånn sett en tydelighet over beslutningen om å avslutte samlivet. Separasjonsbevilling utstedes av statsforvalteren etter at et skjema for det er innsendt til statsforvalteren. Alt kan gjøres digitalt ved å gå til statsforvalteren.no og slå opp under feltet separasjon og skilsmisse.

Faktisk separasjon

Separasjonsbevilling er ikke en nødvendighet. Dersom man flytter fra hverandre, er det tilstrekkelig for å si at det foreligger en separasjon – en faktisk separasjon. Man kan da få innvilget skilsmisse, ved å sende søknad om dette til statsforvalteren, 2 år etter samlivsbruddet.

Hvordan få skilsmissepapirer

Når separasjonsbevilling er innhentet, kan man søke om skilsmisse etter 1 år.  Se søknadsskjema hos statsforvalteren.no, under feltet separasjon og skilsmisse.

Etter faktisk separasjon – samlivsbrudd – kan søknad om skilsmisse sendes inn etter 2 år. Se søknadsskjema hos statsforvalteren.no, under feltet separasjon og skilsmisse.