1. Hjem
  2. Familierett og arv
  3. Separasjon og skilsmisse

Hvordan skal boligen verdsettes?

Verdsettelse av boligen kan være vanskelig, og det er ofte her ektefellene blir uenige.

Ekteskapsloven sier at boligens verdi skal settes til salgspris. Hvis boligen ikke skal selges, eller der man vil ha en foreløpig oversikt over verdien, kan det være praktisk at hver av ektefellene innhenter en takst og setter verdien på boligen til gjennomsnittet av disse to takstene.