1. Hjem
  2. Familierett og arv
  3. Separasjon og skilsmisse

Om husleie fra ektefellen som bor i boligen

Den av ektefellene som ved samlivsbrudd flytter ut av boligen man eier sammen, kan kreve husleie fra den som blir boende.

Du kan da kreve husleie ut fra eierandelen du eier. Husleien beregnes ut fra markedsverdien. Hvis dere eier boligen sammen 50/50, betyr det at du kan kreve husleie på kr 15 000 hvis dere for eksempel kunne leid ut boligen for kr 30 000 i måneden.

Du kan kreve husleie fra det tidspunktet du krever dette av ektefellen din. Dette bør gjøres skriftlig, for eksempel ved å sende en e-post om dette. Du kan derimot ikke kreve husleie tilbake i tid. Det anbefales derfor at man ber om husleie allerede fra det tidspunktet man flytter ut. Det er likevel helt opp til deg selv, om du ønsker å kreve dette eller ikke. Men i praksis er det ofte av stor betydning å få husleie fra den som blir boende, slik at man for eksempel har råd til å leie noe eget frem til skilsmisseoppgjøret avsluttes.