1. Hjem
  2. Familierett og arv
  3. Separasjon og skilsmisse

Særeie

Særeie er verdier som er fastsatt i ektepakt som særeie, eller verdier som man har fått som arv eller gave og giveren har bestemt at skal være særeie.

Dersom man har eiendeler som er særeieverdier, skal de tas ut av listen over det ektefellene skal likedele. Eiendeler som er særeie beholdes av den som eier eiendelen. Det samme gjelder gjeld som er brukt til anskaffelse av særeie-eiendelen.

Det er en klar fordel om det som er særeie er anskaffet kun av én ektefelle. Der en gjenstand er definert som særeie og er anskaffet av begge, er det reglene om sameie som gjelder - ikke ekteskapslovens regler.