1. Hjem
  2. Familierett og arv
  3. Separasjon og skilsmisse

Skilsmisseoppgjør og firma og aksjer

Hovedregelen er at også verdien av firma man eier skal likedeles mellom ektefellene.

Dette gjelder så lenge det ikke er avtalt at firmaet skal være den ene ektefellens særeie, eller hele eller deler av firmaet kommer inn under reglene om skjevdeling.

Hovedregelen er at salgsverdien av firmaet styrer verdien i skilsmisseoppgjøret. Det kan likevel være vanskelig å innhente en takst for hva verdien av firmaet er. Det anbefales derfor at man tar kontakt med noen med god ekspertise på verdsettelse av selskaper, dersom man ikke klarer å bli enige om verdien av firmaet. 

Skal aksjer deles ved separasjon og skilsmisse?

Dersom en ektefelle eier aksjer, også i virksomheten man selv jobber i, vil disse normalt anses som hvilken som helst annen eiendel i skifteoppgjøret. Det betyr at aksjene skal med på skiftelisten, og at verdiene av aksjene skal deles.