1. Hjem
  2. Familierett og arv
  3. Separasjon og skilsmisse

Skjevdeling

Hva menes med skjevdeling – og hvilke verdier kan kreves skjevdelt?

En annen kategori som skal ut av skiftelisten – dvs listen over det ektefellene skal likedele – er såkalte skjevdelingsverdier. Skjevdelingsverdier er verdier man hadde med seg inn i ekteskapet eller som man har fått som arv eller gave, og som man på skjæringstidspunktet fremdeles eier og kan identifisere.

Hvordan nå frem med et skjevdelingskrav

Dersom man for eksempel eide en leilighet før ekteskapet ble inngått, og senere har skutt denne egenkapitalen inn i den boligen man har på skjæringstidspunktet, kan man ha et skjevdelingskrav. Siden loven stiller høye krav til bevis for skjevdeling må man for det første kunne dokumentere at man hadde egenkapital i leiligheten da man giftet seg, og ikke hadde annen gjeld som var høyere enn egenkapitalen. Videre må man kunne dokumentere at denne egenkapitalen ble ført inn i boligen man kjøpte senere og som man har i dag. Dette skaper ofte utfordringer fordi det er vanskelig å finne bank- og meglerdokumentasjon som viser veien fra de opprinnelige verdier til der verdien er plassert i dag. 

Skjevdelingsverdier som er brukt opp

Dersom man hadde egenkapital før man giftet seg eller får arv eller gave under ekteskapet, og velger å bruke det på ferier og annet forbruk, har man ikke skjevdelingsmidler som kan holdes utenfor listen.

Hvordan beregne et skjevdelingskrav

Dersom man klarer å rekonstruere en skjevdelingsverdi skal denne verdien beregnes. Dette er ofte kompliserte regnestykker, og som hovedregel bør man søke råd hos en erfaren advokat for hjelp her.

Særeie-unntaket og skjevdelingsunntaket er de viktigeste unntakene som skal gjøres med hensyn til hva som skal deles. Det er enkelte andre unntak også knyttet til pensjon, erstatningsutbetalinger og personlige eiendeler. Disse unntakene er sjelden i bruk.