1. Hjem
  2. Familierett og arv
  3. Separasjon og skilsmisse

Verdsettelse av verdier

De eiendeler/verdier som skal med i skiftelisten må verdsettes.

De eiendeler som en av ektefellene eier helt alene, eller med en eierandel på mer enn 75 % skal verdsettes til verdien på skjæringstidspunktet. Der ektefellene eier noe sammen er regelen at verdsettelsen skal gjøres på det tidspunktet ektefellene blir enig om at en av de skal overta eiendelen. Dersom ingen skal overta en slik eiendel som begge eier sammen, skal den selges og da vil verdien gi seg selv ved salgsprisen. På det foreløpige stadiet - når skiftelisten lages med sikte på å skaffe seg en oversikt - kan det være greit å sette verdien på alle eiendelene til skjæringstidspunktet. Så kan skifte-listen oppdateres med riktig verdi på et senere tidspunkt, når det blir klart hvordan eiendelene skal fordeles.

Hvordan skal boligen verdsettes?

Verdsettelse av boligen kan være vanskelig, og det er ofte her ektefellene blir uenige. Ekteskapsloven sier at boligens verdi skal settes til salgspris. Hvis boligen ikke skal selges, eller der man vil ha en foreløpig oversikt over verdien, kan det være praktisk at hver av ektefellene innhenter en takst og setter verdien på boligen til gjennomsnittet av disse to takstene.