Barnefordeling

Når et ekteskap eller et samboerskap er over er det nødvendig å avklare hos hvem barnet skal bo fast, samvær, og noen ganger er foreldreansvaret tema.  
  1. Hjem
  2. Familierett og arv

Barneloven fastsetter hva som er retningsgivende når det skal bestemmes hvor barnet skal bo, omfang av samvær og hvem som har foreldreansvar for et barn.

Mange foreldre klarer å bli enige og finne løsninger på egenhånd. Dette er klart det beste både for barnet og foreldrene. Det er likevel mange som ikke klarer å bli enige, og konflikten mellom foreldre kan bli så stor at den eneste løsningen er at tvisten må tas videre til domstolene.   

Det kan være en fordel å engasjere advokat slik at du tidlig kan få god bistand til å få dette inn på et godt spor.

Her kan du lese om det viktigste som gjelder ved barnefordeling: